Larvik bibliotek

Larvik bibliotek har tre avdelinger: Hovedbiblioteket i Larvik, biblioteket i Lardal og biblioteket i Stavern. I tillegg driver vi bibliotektjeneste i Larvik fengsel, og en egen lesesal i Stavern.

Brann i biblioteket

Den 16. november 2019 brant hovedbiblioteket i Larvik sentrum. Arbeidet med å få på plass et midlertidig bibliotektilbud er i gang og vi håper snart å kunne tilby et fullverdig bibliotektilbud til Larviks befolkning. Mer informasjon kommer fortløpende. 

Larvik bibliotek Stavern bibliotek Lardal bibliotek

Om Larvik bibliotek

Larvik bibliotek har fokus på biblioteket som møteplass, formidlingsarena og kunnskaps- og demokratiarena. Vi jobber aktivt med litteratur- og kunnskapsformidling gjennom arrangementer i og utenfor biblioteket. Vi tilbyr lån av bøker, film og spill, informasjonsveiledning og enkel dataveiledning.

Til toppen