Poesihovedstad Larvik

Innhold

I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber Larvik kommune for å gjøre Larvik til en regional og nasjonal poesihovedstad.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at Larvik, og fylket som sådan, har en svært rik litterær arv. Nærmere 60 forfattere har med sin biografi, eller sin produksjon, tilknytning til Vestfold. Larvik er heldig å ha huset flere svært kjente poeter; Hermann Wildenvey, Gunnar  Reiss-Andersen, Bjørn Aamodt og Sigurd Mathiesen, for å nevne noen. Av nålevende kan nevnes Steinar Sørlle. Og kanskje vil en satsing på Larvik som poesihovedstad kunne føre til rekruttering av nye poeter i tiden som kommer.

Larvik har også et dikterhjem å vise til, nemlig Hergisheim som ligger i Stavern. Her bodde Hermann Wildenvey fra 1927 og til sin død i 1959.

Poesipark og festival

I tillegg har byen en poesipark med nærmere 60 installasjoner som er spredt rundt om i byen.
Som en del av prosjektet Poesihovedstad Larvik, arrangerer byen en årlig poesifestival.
Poesihovedstad Larvik skal stå på fire bein:

  • Litterær arv
  • Poesiparken
  • Poesifestivalen
  • Poesiformidling

Prosjektet er både et kulturprosjekt og et by- og stedsutviklingsprosjekt. Gjennom nyskapende formidling kan kulturarv skape attraksjonskraft. Larvik skal bli et enda mer attraktivt sted for både innbyggere og tilreisende. Ingen skal være i tvil om at de har besøkt poesihovedstaden!

Til toppen