Poesivandringer

Poesiparkens Venner gir gratis poesivandringer i Poesiparken Larvik mandagene 2. 9. 16. 23. og 30. juli 2018 kl. 18.00.

Opplev hva Poesiparken har å by på! Dyktige guider tar deg med på poesivandring og besøker en rekke av våre flotte installasjoner.

  • 2. 9. og 30. juli blir det poesivandring med oppmøte foran Bølgen Kulturhus kl. 18.00
  • 16. og 23. juli blir det poesivandring i sentrum med oppmøte kl. 18.00 ved bautaen på torget

Ta med deg noen du tror vil trives med en slik vandring. Her får du høre historiene bak de ulike installasjonene. Vær velkommen!

Poesiparken Larvik har nå 81 installasjoner. Poesiparken er en idé fra Louis Jacoby, og er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne og besøkende en ny opplevelsesdimensjon. Det skal være en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi. Byen skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å fremme de gode følelsene.

Næringslivet i Larvik og kommunen gikk sammen om dette prosjektet i 2006. Kommunestyret i Larvik vedtok 10.05.2006 at Poesiparken realiseres som et kommunalt ledet prosjekt. Helt siden starten har Poesiparken hatt et styre med representasjon av to fra næringslivet og to fra kommunens administrasjon samt initiativtakeren.

Visjonen har siden starten vært:

Alle som bor i og besøker Larvik skal få større livskraft gjennom det Poesiparken formidler. 

Poesiparkens mål er:

  • Larvik er poesiby nr. 1 i Europa
  • Dikt, poesi og litterære sitater skal prege det offentlige rom
  • Parken skal utgjøre en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi
  • Poesiparken skal fremme litterære verdier
  • Larviksamfunnet skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å få frem de gode følelsen i oss – i vår hverdag – der vi ferdes
  • De ulike installasjonene tilhørende Poesiparken har høy kvalitet
Til toppen