Folkehelsedagene

Innhold

Folkehelsedagene arrangeres hvert år i månedsskiftet august/september og er et tilbud til grunnskoleelever, 4-7 trinn og 8-10 trinn hvor det er fokus på trivsel, fysiske og kreative aktiviteter.

Folkehelsedagene 2018

Larvik kommune inviterer til Folkehelsedagene 30.-31. august.

Sted  Indre havn 
4.-7. trinn  Torsdag 30. august kl 10:30 - 13:00 
8.-10. trinn Fredag 31. august kl 11:00-14:00

For skolene

Alle skoler inviteres til å delta på Folkehelsedagene som er en skoledag full av morsomme, fysiske og kreative aktiviteter.
Folkehelsedagene er en allsidig aktivitetsdag der de unge får prøvd ut mange ulike aktiviteter.

Hvordan melde på en klasse?

Fyll ut skjema "Meld på dine elever". Du skal fylle ut informasjon om følgende:

 • Skole
 • Trinn
 • Kontaktperson
 • Antall elever
 • Antall voksne
 • Behov for skyss
  Dersom dere har behov for skyss blir dere kontakte for å avtale dette nærmere.

Påmeldingsfrist

15. juni 2018

Meld på dine elever

For frivillige lag og foreninger

Alle frivillige lag og foreninger (ikke religiøse/politiske) oppfordres til å melde på sine aktiviteter til Folkehelsedagene! Her kan man presentere og dele sine aktiviteter med barn og ungdom. Enten dere er klubb, idrettslag, korps/kor eller driver med andre aktiviteter er dette en unik mulighet til å vise hva dere deriver med, og det er også en flott måte å rekruttere ungdom på.

Hvordan søke om plass?

Fyll ut skjema "Søk om å ha aktiviteter". Du skal fylle ut informasjon om følgende:

 • Foreningens navn
 • Kontaktperson
 • Hvilke dage(r) dere vil delta?
 • Hvor mange aktiviteter
 • Hvilke type aktivitet, hvor mange stasjoner, antall deltakere pr stasjon

Påmeldingsfrist

15. juni 2018

Søk om å ha aktiviteter
Til toppen