Tjøllingvollen 17. mai

Innhold

Her finner du 17. mai - programmet for Tjøllingvollen 2018.

17. mai

kl. 07.15 Tjodalyng Skolekorps spiller og marsjerer i Vollenområdet.

kl. 08.00 Flaggheising. Tjodalyng Skolekorps spiller. Tjodalyng Juniorkorps spiller ved flaggheising på sykehjemmet, etterfulgt av marsjering på Husebyløkka.

kl. 09.00 17. mai - komiteen legger ned bukett ved lærer Holes grav.

kl. 09.15 Festgudstjeneste v/ sogneprest Ruben Heitmann.

kl. 10.00 Bekransninger og taler ved "De falnes bauta" og "Eidsvollsmennenes bauta" v/ Kaja Kristine Holtan og Adele Frednes Lohne fra elevrådet.

Barnetoget

kl. 10.30 Samling og oppstilling av toget ved Tjodalyng barneskole.

kl. 10.45 Barnetoget starter fra skolen og går følgende rute: Vikveien - Tjøllingveien (RV303) - Østbyveien - Mileveien - Tingveien - Fritzners vei - Olav Flætens vei - Vikveien - Tjøllingveien (RV303) - Kveldsol - Kirkefjerdingen - Sykehjemmet - Håkestadveien - Festplassen.

Arrangement

Etter innmarsj.

  • Jørn Østby ønsker velkommen på vegne av 17. mai - komiteen

Allsang: "Ja, vi elsker dette landet" akkompagnert av Tjodalyng Skolekorps. Dirigent: Bente Skaara Berg.

kl. 12.00 Aspirantkorpset spiller. Dirigent: Maria Sundby Haugen.

  • Underholdning v/ elevene på 4. trinn
  • Tale for dagen v/ Morten Riis-Gjertsen

Allsang: "Gud signe vårt dyre fedreland".

  • Premieutdeling for tegningene til 17. mai - programmet
    Overrekkelse av Tjøllingprisen 2018

Allsang: "Sang til Tjølling" (se under).

  • Gjallarhorn spiller. Dirigent: Frank Eliassen.

Tjodalyng sykehjem

kl. 12.00 Salg av lapskaus, bløtkake og kaffe for 130 kroner. Alle er hjertelig velkommen.

Hjertelig velkommen til 17. mai - feiring!

Sang til Tjølling

Der, hvor Vestfoldraet skråner
bratt ved Lågens vann,
ser du Skagerak som blåner
mot himmelrand.
Og hvor hav i velde skummer
over salte skjær
ligger bygda vår, og rommer
alt hva vi har kjær.

Vi vil verne fedrejorden,
bygge heimen vår.
Vi vil drømme ved den fjorden
som i tusen år
lokket unge bygdesønner
ut mot fremmed land,
til de - fulgt av mødres bønner
atter lå ved strand.

Georg A. Berntsen

17. mai
Til toppen