Morgenen Larvik sentrum 17. mai

Innhold

17. mai - programmet for morgenen i Larvik sentrum 2018.

Trykte programhefter for Larvik sentrum kan hentes følgende steder f.o.m. 7. mai: Feyers gate 7 (Servicetorget), Larvik bibliotek. Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted.

kl. 06.45 Koralmusikk på Bøkkerfjellet v/ Larvik Ungdoms Musikkorps.

kl. 07.00 Salutt fra Bøkkerfjellet.

kl. 07.15 Bekransning av Diriks bauta (Larvik torg) v/ 17. mai - komiteens leder Elin Dahling. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

kl. 08.00 Flaggheising ved Byskogen sykehjem. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

kl. 08.00 Flaggheising ved Furuheim sykehjem. Nanset Skolekorps spiller.

kl. 09.15 Festgudstjeneste i Larvik kirke.

kl. 09.50 Bekransning av Eidsvollsmannen Bryns bauta (Larvik kirke) v/ kommunestyrerepresentant Kjetil Vold. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

kl. 10.00 Bekransning av Minnesmerket over de falne 1940-45 (Larvik kirke) v/ Flaggkommandør Trygve Bruun. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

kl. 10.00 Bekransning av Thor Heyerdahl - monumentet på Tollerodden v/ Ingrid Myrland Johansen, elevrådsleder ved Thor Heyerdahl videregående skole. Musikk v/ Helena Andersen og Maja Olson (THVS).

Hjertelig velkommen til 17. mai - feiring!

17. mai
Til toppen