17. mai - sanger

Innhold

Tekstene til 17. mai - sangene. Lokale sanger står under deres sider.

17. mai

Ja, vi elsker dette landet

Nasjonalsangen

1.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

2.
Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det land har malet
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talet
Roma midt imod.

3.
Bønder sine økser brynte
hvor en hær drog frem;
Tordenskiold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og trede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!

4.
Visstnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!

5.
Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlig.

6.
Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet;
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nå vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!

7.
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

8.
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson - Rikard Nordraak

Gud signe vårt dyre fedreland

Fedrelandssalmen

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand,
og vinter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

No er det i Norge atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong blir mogen!

C.E.F Weyse – Elias Blix

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld ved fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær, 
fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien 
rammer stripen med blåklokker inn. 
mot den rødmalte stuen ved veien; 
Det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvitt som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå gav sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått!

En vårdag i en solskinnsstund
på benken i Studenterlund der sitter han og hun,
to unge, nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss i tyve grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
og så rødt som det rø’ hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått!

De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag for alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen 
skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen
i det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget 
over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

L.E. Larsson – F. Bø, B. Bernhoft, A. Feldborg

Fagert er landet

Fagert er landet du oss gav,
Herre vår Gud og vår Fader.
Fagert det stig av blåe hav.
Soli ho sprett og ho glader.
Signar vårt land i nord og sud,
soleis di åsyn lyser Gud,
yver vårt Noreg i nåde.

Tidi ho renn som elv mot os.
Fort skifter sumar til vetter.
Fader ver alltid Noregs los,
radt til dei seinaste ætter.
Herre vår Gud, vår Noregs Gud,
varda vårt land frå fjell til flud.
Lær oss å gå dine vegar.

Signa då Gud vårt folk og land.
Signa vårt strev og vår møda.
Signa kvar ærlig arbeidshand,
signa vår aker med grøde.
Gud utan deg den vesle urt,
veiknar og visnar, bleiknar burt.
Ver du oss ljoset og livet.

Anders Hovden

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en nasjon vi med,
vi små, en alen lange;
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æressange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet,
enn i det land hvor jeg tilfreds
hos far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det, hvor jeg er fød,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Henrik Wergeland

Kongesangen

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.

Kongesangen synges på melodien til den kjente, engelske God save the King/Queen. Etter Henrik Wergelands utgivelse, ble Kongesangen skrevet om av Gustav Jensen til den versjonen vi kjenner i dag.

På Eidsvoll stander en sagahall

På Eidsvoll stander en sagahall
som gjemmer fredede minner;
som frihet elskes fra dal til dal,
det navnet hjerterom finner.
Mens minner slokner og dør hen
i glemselsflodens vanne,
skal gamle Eidsvoll stå igjen
med ekeløv om panne.

Trad/Olaus Arvesen

Alltid freidig

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Aldri redd for mørkets makt,
stjernene vil lyse;
med et fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder
da er livet ei så svært
døden ikke heller!

C.E.F. Weyse - Christian Richardt

17. mai
Til toppen