Tilskudd til nærmiljøaktiviteter

Søknadsfrist 15. mars

Ordningen har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke, men med unntak av organisasjoner som omfattes av kommunens «tilskuddsordning for lag og foreninger».

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Retningslinjer for tildeling, annen relevant informasjon om ordningene og digitalt søknadsskjema.

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Til toppen