Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Søknadsfrist: 15. mars 2020

Ordningen har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke, men med unntak av organisasjoner som omfattes av kommunens tilskuddsordninger for lag og foreninger.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Søknad fremmes på digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Søk tilskudd nå

Spørsmål rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

  • silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • telefon 98231947
Til toppen