Søk om tilskudd til en nærmiljøaktivitet

Neste søknadsfrist er 1. september

Tilskuddsordningen skal stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører. Både grupper og enkeltpersoner kan søke. Unntaket er organisasjoner som omfattes av kommunens tilskuddsordninger for lag og foreninger.

SØK HER!

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet. Det er to årlige tildelinger, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Les mer om retningslinjer for tildeling og annen informasjon om ordningene her.

Har du spørsmål? Kontakt Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg:
silje.stromberg@larvik.kommune.no / 98231947.

Til toppen