Skoler, barnehager og foreninger kan nå booke istid

Det er nå mulig å booke skøytebanen på Larvik torg i perioder hvor den ikke er åpen for alle

Tilbudet gjelder primært for skoler, barnehager og frivillige lag som har aktiviteter for barn/unge og med tydelig avklarte kohorter.

  • Tilbudet gjelder mandag til fredag i tidsrommet kl. 0900 til 1430.
  • Ved utleie til grupper som allerede er definert som kohort, så kan det være flere enn 20 på banen.
  • De som er som låner banen må gjøre seg kjent med hvordan de åpner/lukker banen og hvilke ansvar de har i forhold til smittevern.
  • Det skal alltid være registrert en ansvarlig (navn og telefon nummer) som er til stede og har oversikt over de som leier for gruppetid.
  • De ansvarlig må sørge for god plass, avstand, rydding og forflytning slik at banen er klar for neste gruppe.

Ordningen kan bli avviklet på kort varsel dersom situasjonen krever det og det tas forbehold om at banen ikke kan benyttes, f.eks. ved endring i værforhold.

BOOKING:

  • For ansatte i kommunen: Bookes i outlook-kalenderen "Skøytebane"
  • For andre: Bookes på telefon eller mail til Servicetorget (33171010 / postmottak@larvik.kommune.no)
Til toppen