Nærmiljøtilskudd

Søknadsfrist 15. mars 2019

Larvik kommune har to ordninger for nærmiljøtilskudd:

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Ordningen med tilskudd til nærmiljøaktivitet har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører utenfor organiserte lag og foreninger. Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet.

Søknadsfrist: 15. mars og 1. september

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om tilskudd til nærmiljøanlegg, nærmere bestemt "mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder". Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt. Tilskudd kan gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknadsfrist: 15. mars

Søknad fremmes i digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Ordningene med nærmiljøtilskudd administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid.

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøaktivitet:

  • Silje Strømberg
  • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • Telefon 98 23 19 47
Søk tilskudd til nærmiljøaktivitet nå

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøanlegg:

  • Andreas Skogstad
  • E-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no
Søk tilskudd til nærmiljøanlegg nå
Til toppen