Meget god badevannskvalitet

Vannprøver tatt i begynnelsen av juli viser meget god badevannskvalitet i Larvik.

Larvik kommune kontrollerer badevannskvaliteten på ca. 40 badeplasser hvert år.

Det blir tatt ut en prøve på hver plass med oppfølging dersom det er nødvendig.

Kommunen har stort sett svært god badevannskvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst på bakgrunn av hvor mye tarmbakterier (E.coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler.

 

Inndelingen er basert på Folkehelsas «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad»:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.
Til toppen