Testing – rutiner pr 19. mars

Innhold

På grunn av testkapasitet har Sykehuset i Vestfold innført strengere indikasjon for prøvetaking for covid-19 med umiddelbar virkning.

Per 19. mars er det følgende testkriterier som gjelder i Vestfold og Telemark:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus. Minst ett av de følgende symptomene må være til stede: feber, hoste, kortpustethet.
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19/ korona der det er grunnlag for å foreta smitteoppsporing.
Til toppen