Testing – rutiner pr 15. mars

Per 15. mars er det følgende testkriterier som gjelder:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus. Minst ett av de følgende symptomene må være til stede: feber, hoste, kortpustethet.
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon.
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19/ korona der det er grunnlag for å foreta smitteoppsporing.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer.

Nå som smitten ikke lenger kan spores tilbake til utland, men også smitter mellom personer i Norge er denne forebyggende testingen av mindre verdi. Det er derfor det er satt i verk strenge tiltak for å forhindre smitte mellom våre innbyggere slik som stengte skoler og barnehage, ikke besøk på våre institusjoner, ikke reise på hytta osv.

Mer info fra FHI

Til toppen