Status dag for dag

Daglige oppdateringer om situasjonen i Larvik (fra 27. oktober 2020).

Søndag 22. november

 • kl. 11.15: Det er ikke registrert nye smittetilfeller i dag. 
  • 12 smittetilfeller sist uke
  • 83 nærkontakter sist uke
  • 90 nærkontakter i karantene nå
  • 14 personer i isolasjon
  • 10 personer følges opp med avstandsoppfølging

Lørdag 21. november

 • kl. 09.45: Det er ikke registrert nye smittetilfeller i dag.

Fredag 20. november

 • kl. 15.45: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen er nærkontakt til tidligere smittet og har sittet i karantene. Den smittede har selv ingen nærkontakter
 • kl. 10.05: Det er ikke registrert nye smittetilfeller fredag morgen.
  • 12 smittetilfeller sist uke
  • 83 nærkontakter sist uke
  • 43 nærkontakter i karantene nå (inkluderer ikke de to klassene fra Østre Halsen skole, da disse registreres nå)
  • 16 personer i isolasjon
  • 10 personer følges opp med avstandsoppfølging

Torsdag 19. november

 • Kl. 22.15  : Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i kveld.

  • Personen er lærer ved Østre Halsen skole. Elever i to klasser, samt noen kolleger, er definert som nærkontakter og er satt i karantene. De vil bli testet i løpet av fredag. Sporingsarbeidet pågår fortsatt. 

 • kl.16.00: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen testet positivt på Gardermoen, ved ankomst fra utland. Sporingsarbeidet viser at personen har 6 nærkontakter, som nå er satt i karantene. 
  • 14 personer i isolasjon
  • 45 nærkontakter i karantene
  • 10 personer på digital hjemmeoppfølging
 • kl.09.15: Ikke registrert nye smittetilfeller siden i går.

Onsdag 18. november

 • kl. 15.50: Ikke registrert nye smittetilfeller siden i dag tidlig
  • 13 personer i isolasjon
  • 47 i karantene
  • 11 personer følges opp med avstandsoppfølging
 • kl. 09.45: Det er registrert ett nytt smittetilfelle tirsdag kveld. Sporingsarbeidet viser at det er tre nærkontakter, som er satt i isolasjon
 • 14 personer er nå i isolasjon
 • 47 personer er i karantene

Tirsdag 17. november

 • kl. 12.25: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Sporingsarbeidet er startet.
 • kl. 09.15: Det er registrert ett nytt smittetilfelle sent mandag kveld. Personen er nærkontakt til tidligere smittet og er nå i isolasjon.
 • De fire nærkontaktene til den smittede ved Grevle sykehjem er testet og prøvesvarene er negative (det vil si ikke smittet).

Mandag 16. november

 • Det er ikke registrert nye smittetilfeller mandag formiddag. 
 • Et av smittetilfellene som ble påvist i helgen er ansatt ved Grevle sykehjem.
  • Personen har ikke hatt pasientkontakt.
  • Det er snakk om fire nærkontakter, som nå sitter i karantene. Disse har heller ikke hatt pasientkontakt.
  • Det er ikke iverksatt tiltak utover smitteverntiltak og besøkskontroll som vi har på alle sykehjem. 

Søndag 15. november

 • Det er ikke registrert nye smittetilfeller søndag. 
 • 16 personer er i isolasjon
 • 91 personer er i karantene

Lørdag 14. november

 • kl. 11.00: Det er registrert to nye smittetilfeller lørdag formiddag. 
  • Et av tilfellene er nærkontakt til tidligere påvist smittet og har sittet i karantene. 
  • Et av tilfellene ble testet ved ankomst Torp fra utland. 
 • kl. 08.55: Det er registrert tre nye smittetilfeller sent fredag kveld. Sporingsarbeidet startet lørdag morgen.
  • Et av tilfellene er nærkontakt til tidligere påvist smittet. Sporingsarbeidet viser få nærkontakter. 
  • Sporingsarbeidet på det to andre tilfellene pågår.

Fredag 13. november

 • kl. 14.10: Det er ikke registrert nye smittetilfeller siden i går
 • 14 personer er i isolasjon
 • 180 personer er i karantene

Torsdag 12. november

 • kl. 21.00: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Sporingsarbeid pågår. 
 • kl. 16.55: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen er smittet utenbys og har få nærkontakter. Nærkontaktene er satt i karantene. 
 • kl. 11.22: Det er registrert tre nye smittetilfeller.
  • En person er nærkontakt til tidligere påvist smittet. Har sittet i karantene og er nå i isolasjon. Få nærkontakter. 
  • To personer er testet positivt ved innreise fra utland. Begge ble testet på Gardermoen. De sitter i isolasjon. Få nærkontakter på begge tilfellene og disse er satt i karantene.
 • kl. 09.10: Det er ikke registrert nye smittetilfeller siste døgn.

Onsdag 11. november

 • kl. 10.40: Det er ikke registrert nye smittetilfeller siden siste oppdatering.
 • 18 personer er i isolasjon
 • 1 person er innlagt
 • 156 personer er i karantene

Tirsdag 10. november

 • kl. 18.53: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen er nærkontakt til tidligere smittet. Sporingsarbeidet viser at det er snakk om få nærkontakter. 
 • kl. 08.25: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen er smittet utenbys. Nærkontakter er sporet og er satt i karantene.

Mandag 9. november

 • kl. 10.15: Det er så langt ikke registrert nye smittetilfeller siste døgn.
 • Vi venter svar på over 100 prøver som er tatt i helgen.

Søndag 8. november

 • kl. 11.55: Det er så langt ikke registrert nye smittetilfeller siste døgn
 • I går ble 188 personer testet, 97 av de som ble testet er nærkontakter.

Lørdag 7. november

 • kl.10.30: Det er registrert to nye smittetilfeller siste døgn.
  • Et av tilfellene var en retest av tidligere smittet.
  • Et tilfelle med få nærkontakter. Sporingsarbeid pågår. 
 • Oversikt over anbefalinger og regler som gjelder i Larvik er oppdatert. Se hele oversikten her. 

Fredag 6. november

 • kl. 10.25: Det er registrert fire nye smittetilfeller i Larvik siste døgn. Foreløpig ukjent smittekilde. Sporingsarbeid pågår. 
  • Ett av tilfellene er lærer ved Hedrum ungdomsskole. Elever i to klasser, samt kolleger som er definert som nærkontakter, er sendt hjem fra skolen. Disse er satt i karantene og vil bli testet i løpet av helgen. Sporingsarbeidet pågår fortsatt og har foreløpig avdekket mellom 60 og 70 nærkontakter.
  • To av tilfellene er avgrenset og det er snakk om få nærkontakter. 
  • I ett av tilfellene pågår fortsatt sporingsarbeid.

Torsdag 5. november

 • kl. 13.44: Nye anbefalinger og regler fra Regjeringen ble presentert på dagens pressekonferanse. Sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå.
 • kl. 08.35: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Larvik. Sporingsarbeidet viser så langt ingen tilhørighet til andre klynger. Fem nærkontakter er satt i karantene. Sporingsarbeid pågår fortsatt. 

Onsdag 4. november

 • kl. 15.15: Det er registrert to nye smittetilfeller i Larvik. Begge er nærkontakter til tidligere påvist smittede og har sittet i karantene. 
 • kl. 11.00: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Larvik. Sporingsarbeidet viser så langt tre nærkontakter som er satt i karantene. Ukjent smittested. 
 • kl. 09.56: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Larvik. Sporingsarbeidet pågår. 
 • 27 personer er nå i isolasjon
 • ca 300 personer er i karantene

Tirsdag 3. november

 • kl. 19.55: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Sporingsarbeidet så langt viser 6 nærpersoner. Tilfellet er ikke i forbindelse med kjente klynger. 
 • kl. 17.40: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen kom fra utlandet 30. oktober, ble testet ved ankomst og vært i isolasjon siden. Fire nærkontakter er i karantene.  
 • kl. 09.40: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen er smittet utenbys og sporingsarbeidet er i gang.
 • kl. 08.25: Det er registrert tre nye smittetilfeller siste døgn. 
  • En person er testet positiv ved innreise til Norge. Ingen nærkontakter.
  • En person er smittet utenbys og sporingsarbeidet så langt viser få nærkontakter. Sporingsarbeidet pågår fortsatt. 
  • En person er testet positiv etter sporingsarbeid rundt klyngen på Halsen. Personen har vært i karantene og har dermed få nærkontakter. 

Mandag 2. november

 • kl. 11.15: Det er ikke registrert nye smittetilfeller siste døgn.
 • Myndighetene har innført nye krav for isolasjon. Endringen betyr at også nærkontakter som har symptomer skal i isolasjon. 
 • I løpet av helgen er over 300 nærkontakter i Larvik fulgt opp og flere er testet på nytt. 
 • Vi venter fortsatt på testresultat på flere av disse. 

Lørdag 31. oktober

 • kl. 10.30: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Det er utenfor de to klyngene som har vært sporet de siste dagene. Sporingsarbeidet så langt vist åtte nærkontakter, som er satt i karantene og blir testet. Sporingsarbeidet pågår fortsatt.

Fredag 30. oktober

 • kl. 13.59: Det er registrert ett nytt smittetilfelle. Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere smittet. Sporingsarbeid pågår.
 • kl. 09.07: Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Larvik siste døgn. Personen som er smittet er nærkontakt til tidligere smittet. Sporingsarbeidet pågår. 
 • Tilfellene i dag tilhører de to ulike klyngene som det ble drevet sporingsarbeid på i går.
 • Totalt har vi nå 17 smittede som er i isolasjon.

Torsdag 29. oktober

 • Det er registrert fire nye smittetilfeller i Larvik torsdag morgen. Alle er nærkontakt til tidligere smittede. 
  • Blant de nye smittetilfellene er det et barn ved en skole i Larvik. Elevene i samme klasse er nærkontakter og er derfor sendt hjem fra skolen og skal være i karantene i ti dager. Nærkontaktene blir kontaktet av testteamet for avtale om testing. 
 • Totalt har vi nå 15 smittede som er i isolasjon.
 • Det er snakk om fire ulike klynger.
 • 250 personer sitter i karantene.
 • Sporingsarbeid rundt to av clusterne pågår fortsatt. 

Det er sporingsteamet som definerer hvem som er nærkontakter. Alle som blir definert som nærkontakter blir kontaktet av Larvik kommune for avtale om testing. 

Onsdag 28. oktober

 • Det er registrert ett nytt smittetilfelle onsdag. Smittetilfellet er uavhengig annen påvist smitte. Sporingsarbeid pågår.
 • Det er registrert fire nye smittetilfeller siste døgn. Alle er nærkontakter til tidligere påvist smittet. Sporingsarbeidet er i gang. 
  • Blant de nye smittetilfellene er det barn ved to skoler i Larvik. Elevene i samme klasse er nærkontakter og er derfor sendt hjem fra skolen og skal være i karantene i ti dager. 

Tirsdag 27.oktober

 • Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn. Personen som har testet positivt er nærkontakt med påvist smittede søndag 25. oktober. Sporingsarbeid pågår.
 • Sporingsarbeidet rundt personen som ble påvist smittet mandag 26. oktober viser at vedkommende har 16 nærkontakter, hvorav 6 av dem er barn. Alle nærkontakter er nå i karantene og blir testet i løpet av dagen. Barna som er nærkontakter går på to ulike skoler i Larvik. Skolene og de foresatte er informert og vil holdes oppdatert på situasjonen.  
  • Sporingsarbeid gjennomført tirsdag 27. oktober viser nok en nærkontakt til den smittede. Nærkontakten, som er elev ved en tredje skole i Larvik, er i karantene og blir testet i dag. Skolene og de foresatte er informert og holdes oppdatert på situasjonen. 
Til toppen