Endringer i hjemmetjenesten

Arbeidet med forebygging av smitte kan bety endring i tjenesten.

Hjemmetjenesten jobber aktivt med å forebygge smittespredning. Det kan bety endring av tjenesten for pasientene i tiden framover.

Les mer om rutiner og endringer i hjemmetjenesten

Til toppen