20.03 - Åpner legevakt 2

Innhold

For å avlaste trykket på legevakten og begrense smittespredning er det nå opprettet en legevakt 2. Hit blir pasienter med luftveisproblemer henvist. 

Innbyggerne skal forholde seg som vanlig og ta kontakt på telefon med fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) ved behov for legekontakt. Det er fastlegene og vanlig legevakt som henviser pasienter til legevakt 2. 

Legevakt 2 ligger like ved ordinær legevakt. 

Til toppen