Tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

Innhold

Kommunen tilbyr nå en tredje dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det anbefales et minimumsintervall på minst 4 uker mellom den andre og tredje dosen.

I Larvik kan personer med alvorlig nedsatt immunforsvar få en tredje dose. Time til vaksinering bestilles på telefon 33 17 26 04.

Det er også mulig å komme på drop-in disse dagene: 

 • Uke 38 - onsdag 22.september kl 13-17
 • Uke 39 - torsdag 30.september kl 09-16

Hvem får 3. dose?

For å få tredje dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Sykehuset er ansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der. Pasientene vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Siden dette kan ta noe tid har sykehusene i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:
  Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Oversikt over medisiner

Spesialisthelsetjenesten (sykehusene) har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine: 

Her er en oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der det anbefales 3.dose med vaksine mot covid-19 (Norsk revmatologisk forening):

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/

 

Til toppen