Tilbud om hurtigtester

Innhold

Larvik kommune tilbyr serveringssteder med skjenkebevilling og taxinæringen hurtigtester til sine ansatte. Tilbudet gjelder også til arrangører.

Larvik kommune tilbyr hurtigtester en gang per uke til alt serveringspersonell på serveringssteder med skjenkebevilling og taxinæringen. Tilbudet gjelder også arrangører. Massetestingen skal bidra til å begrense smittespredning.

Praktisk informasjon

Tester bestilles på telefon: 406 11 162
Tester kan hentes mellom klokken 8 - 15.30 på Borgejordet 23. PS: det må bestilles først.

Gjennomføring

Testingen vil foregå med hurtigtest hjemme. Prøven tar du selv fra nesen, og nederst i denne teksten finner du informasjon om hvordan dette utføres.

Det er frivillig å bli testet, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. Testen er ikke smertefull.

Resultatene fra testen er klare 15 minutter etter at prøven er tatt.

Dersom testen din er positiv må du i isolasjon. Du kontakter da kommunens testteam på telefon 45 83 65 48 og bestiller time til en ordinær test (PCR). Dette er en prøve som blir sendt til et laboratorium for analyse, for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig. 

Hvis testingen viser at én eller flere på serveringsstedet er smittet (én eller flere positive tester), vil kommunens sporingsteam følge opp rundt karantene og videre oppfølging. 

Selv om du tester deg jevnlig er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Spørsmål

  • Har du spørsmål om testingen kan du ringe testteamet på telefon 45 83 65 48.
  • Har spørsmål om karantene kan du ringe sporingsteamet på telefon 40 10 09 20.

Slik tar du hurtigtest

Til toppen