Til russen i Larvik

Innhold

Mange russ lurer på hvordan man kan samles og feire russetiden i år. Her er en oversikt over gjeldende smittevernråd.

Mange russ lurer på hvordan man kan samles og feire russetiden i år. Smitteverntiltakene i Larvik kommune er noe nedjustert fra tidligere i vår. De nasjonale reglene og rådene begrenser likevel fortsatt sosial kontakt. Årets russ må derfor forberede seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Det vil være utfordrende for russen å arrangere felles arrangementer slik reglene er nå. For å unngå stor smittespredning oppfordres russen til å møtes i mindre grupper, og begrense antallet nærkontakter.

Her gir vi informasjon om gjeldende smittevernråd, og råd om samlinger som ikke er arrangementer i russetiden. Videre gir vi en oversikt over linker til de regler og veiledninger som gjelder ved gjennomføring av et arrangement.

Smittevernråd og råd om samlinger som ikke er arrangementer

Anbefalingen er fortsatt at alle bør begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning.

Man bør i utgangspunktet ikke ha besøk av mer enn fem gjester hjemme. Folkehelseinstituttet har imidlertid åpnet for at russen kan være sammen med egen russebuss, russebil eller de andre i den faste russegruppen. Slike ansamlinger vil normalt ikke ansees som et arrangement. Den «faste gruppa» er å anse som en kohort gjennom russetiden, og antallet i gruppa kan være like mange som antallet på en russebuss (20-30 personer).


Generelle smittevernråd:

 • Hold minst 1 meters avstand
 • Hold hendene rene
 • Møt hverandre utendørs. Smitterisikoen er lavere ute enn inne.
 • Ikke del flasker med andre
 • Vær hjemme hvis du er syk.

Vi anbefaler at alle laster ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

På russebussen, russebilen eller i den faste gruppa gjelder følgende råd:

 • Det er viktig at ikke for mange samles og at de generelle smittevernrådene følges, for å unngå stor smittespredning, og for å redusere antallet som må i karantene.
 • Det er best om det er de samme, faste gruppene som samles i løpet av russetiden.
 • Hvis flere grupper samles, er det viktig at det er god avstand mellom gruppene, minst 2 meter.
 • Finn et annet sted å være dersom dere ser at det er mange grupper samlet på samme sted.
 • Hver buss, bil eller gruppe bør ha en smittevernansvarlig, som kan snakke med og redegjøre for politiet ved behov. Smittevernansvarlig bør også holde oversikt/liste over de personene som er tilstede når dere samles. Dette vil hjelpe kommunen dersom det blir behov for smittesporing.
 • Rulling bør bare foregå med den faste gruppa på bussen eller bilen. Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.
 • Det er bedre å samles ute enn inne, da risiko for smitte er større innendørs.
 • Dere bør unngå å reise til andre kommuner. Husk at særregler i enkeltkommuner vil gjelde dersom bussen ruller dit!

Dersom politiet oppdager brudd på anbefalingene kan dette resultere i at de må gå inn og løse opp gruppen.

Arrangementer

Definisjon av arrangementer som er underlagt reglene i covid-19-forskriften, og gjeldende regler ved gjennomføring av et arrangement finner dere i covid -19-forskriften §§ 13.-13d.

Oppdaterte regler, råd og veiledning for gjennomføring finner dere under Arrangementer, samlinger og aktiviteter på Folkehelseinstituttets nettsider, under Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no, og på nettsiden til Helsedirektoratet.

Les også Folkehelseinstituttets råd til russen.

Alle arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. Det er viktig å være oppmerksom på at regler kan endre seg raskt, og at alle er ansvarlige for å holde seg oppdatert om de råd og regler som gjelder.

Vi ønsker dere en god og trygg russefeiring!

Til toppen