– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Beslutningen bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Begge mener det kan gjøres lettelser i tiltakene og Folkehelseinstituttet understreker at det er smittevernfaglig forsvarlig.  

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres. Mange vil bli smittet og sykefraværet kan bli høyt. Antall sykehusinnleggelser vil trolig også øke, men pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling. FHI estimerer at sykehusinnleggelser ikke vil overstige 1000 samtidige innleggelser. Dette har sykehusene kapasitet til å håndtere.

– Mange vil bli smittet i ukene fremover, og det må vi forberede oss på. Men vi er i stand til å håndtere smitteøkningen. Selv om vi fjerner forskriftskravene, er det fortsatt viktig å følge generelle smittevernråd. Er det noe vi alle har blitt gode på gjennom pandemien, så er det nettopp smittevern. Det må vi ta med oss videre, sammen med sunn fornuft, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.