Smitte ved skole eller barnehage

Innhold

Det er gjort endringer i sporingsarbeid rundt påvist smitte. Det får også konsekvenser for skoler og barnehager.

Vi er nå i det som kalles "normal hverdag med økt beredskap" og nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

  • Kommunens smittesporingsteam konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Den smittede (eller foresatte) oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter (som skole/barnehage).
  • Skole/barnehage bør informere om at det er påvist smitte i miljøet.
  • Ved smitte i skoleklasse/barnehage er det ikke lenger plikt til å teste seg, men vi oppfordrer likevel til å ta en test dersom en i klassen/barnehage er påvist smittet. 

Testing

  • Bestill PCR test på teststasjonen på Gjærdal så snart man har fått info om positiv index i skole/barnehage
  • Ringe inn til teststasjon på Gjærdal og be om å hente 2 stk selvtest-kit som tas hjemme med et døgns mellomrom. 

Gode råd

Barnet er ikke i karantene i påvente av prøvesvar, men det oppfordres til:

  • å begrense sosial kontakt inntil negativt prøvesvar foreligger. 
  • Være obs på symptomer i 10 dager etter eksponering
  • Ha lav terskel for å bestille ny test
Til toppen