Smitte i barnehage eller skole

Innhold

Når et barn får korona vil nærkontakter på skole eller barnehage få tilbud om hurtigtest. På den måten kan de unngå karantene. Her får du informasjon om hvordan vi gjør det i Larvik. 

Det er stor sannsynlighet for at noen av barna i Larvik blir smittet av korona utover høsten. Da får nærkontakter i barnehage eller skole tilbud om hurtigtest for å unngå karantene. Dette gjelder både barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående.

 • Testing er frivillig. Alternativet er karantene.
 • Tilbudet om hurtigtest gjelder kun for å unngå smittekarantene (ikke innreisekarantene)
 • Gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller nære kontakter til den smittede
 • Det er sporingsteamet som avgjør hvem som kan ta hurtigtest for å unngå karantene. De vil kontakte den aktuelle skole eller barnehage. 

Slik gjør vi det i Larvik: 

 • Ved påvist smitte ved barnehage og skole vil den aktuelle avdeling/klasse/fritidsaktivitet bli kontaktet og få informasjon om testing og hvordan dette skal gjennomføres. 
 • Testen som utføres er nasal hurtigtest (testen tas i fremre del av nesen). Prøvesvar vil komme i løpet av kort tid, og ved negativt prøvesvar kan eleven gå tilbake til barnehage/skole/fritidsaktivitet. 
 • Samtykke: Dersom foreldre ikke ønsker at deres barn skal testes ved smitte i barnehage/klasse, må foreldre selv kontakte kommunens Sporingsteam. Tlf: 40 10 09 20 

Barnehage og barneskole

Barnet blir testet så fort som mulig etter påvist smitte i avdeling/klasse/fritidsaktivitet. Deretter tas det en ny test mellom dag 3-5 etter siste eksponering med smittet person. Ved negativ test dag 3-5 er barnet ferdig med testregimet. 

Praktisk gjennomføring:

Barn i barnehage og 1-4 trinn ved barneskole: 

 • Foresatte får melding om påvist smitte og informasjon om testing i Visma (PS: viktig å sette på varsling på vismameldinger).
 • Foresatte vil motta en sms med klokkeslett og bekreftelse på time til test.
 • Barnet testes på kommunens teststasjon og skal da ha følge av foresatte.
 • Ønskes det utlevert testkit til selvtest hjemme, utført av foresatt, må barnehage/skole/testteam kontaktes. 

Barn i 5-7 trinn: 

 • Så lenge testteam har kapasitet så reiser de ut til skolen og tar første hurtigtest på barna. 
 • Testteam tar neste test mellom dag 3 og 5 etter siste eksponering med smittet. 
 • Ved lite kapasitet på testteam, får elevene utdelt testkit til selvtest hjemme.Test utføres på barnet av en foresatt. 
 • Dersom man ikke ønsker selvtest, må foresatte ta kontakt med testteam for å booke time til test på Gjærdal. 

Positiv test

 • Dersom barnets test er positiv, må det i isolasjon.
 • De foresatte får beskjed av testteam ved positiv test. Dersom positiv test på selvtest utført hjemme, må foresatte straks kontakte testteam på tlf 45 83 65 48. Etter kl. 18.00, kontakt sporingsteam Tlf: 40 10 09 20
 • Ved positiv hurtigtest, må det tas ordinær test (PCR) for å sjekke om resultatet er riktig. Denne testen tas på teststasjonen.
 • Merk: Ikke tolk resultater senere enn 15 minutter etter prøvetakning. 

Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil klassen få videre beskjed fra kommunens sporingsteam vedrørende videre oppfølging. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

Ungdomsskole og videregående

Ungdommene blir testet så fort som mulig etter påvist smitte i avdeling/klasse. Deretter tas ny test på dag 3 og dag 5 etter siste eksponering med smittet person. Ved negativ test både på dag 3 og 5 er ungdommen ferdig med testregimet. 

Praktisk gjennomføring:

 • Så lenge testteam har kapasitet så reiser de ut til skolene og veileder elevene gjennom første hurtigtest. Det skal også testes på dag 3 og 5, 
 • For test på dag 3 og 5, får elever på ungdomsskole og videregående skole utdelt testkit til selvtest hjemme. 
 • Dersom man ikke ønsker selvtest, må foresatt/elev ta kontakt med testteam for å booke time til test på Gjærdal. 

Positiv test

 • Dersom testen din er positiv må du i isolasjon.
 • Dersom positiv test på selvtest, må du eller foresatte straks kontakte testteam på tlf 45 83 65 48. Etter kl. 18.00, kontakt sporingsteam Tlf: 40 10 09 20
 • Ved positiv hurtigtest, må det tas ordinær test (PCR) for å sjekke om resultatet er riktig. Denne testen tas på teststasjonen.
 • Merk: Ikke tolk resultater senere enn 15 minutter etter prøvetakning.

Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil klassen få videre beskjed fra kommunens sporingsteam vedrørende videre oppfølging. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

Slik tar du hurtigtest

Til toppen