Skoleskyss og smittevern

Innhold

Ordinær skoleskyss i Vestfold og Telemark organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og flere av bussene har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner. Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk også gjelder for skoleruter.

Det er begrenset tilgang på ekstra busser, taxier og sjåfører og det er derfor avgjørende at kommunene og skolene fortsetter å bidra med tiltak som demper presset på kollektivtrafikken. Fylkeskommunen vil fortsatt gjøre sitt beste for å sette inn ekstra kapasitet der det oppstår behov og er mulig å få til, men er fortsatt avhengig av et godt og tett samarbeid med kommunene, elver og skolene. Da skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en trygg og god måte.

Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle ordinære linjer og skoleruter. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Det er viktig at vi i størst mulig grad unngår at elever står, og at de benytter alle tilgjengelige seter.

Munnbind

Flere kommuner i Vestfold og Telemark har anbefaling eller påbud om bruk av munnbind. Hold dere derfor orientert om hva som gjelder for Larvik til enhver tid og informer elevene ved endringer.

Munnbind må den reisende selv medbringe på reisen.

Man skal ikke ta av seg eller kaste munnbindet før man er ute av transportmiddelet og har forlatt områder med trengsel. Skolene bør legge til rette for rutiner for å håndtere brukte engangsmunnbind.

Elever på 7. trinn og yngre (under 12 år) anbefales ikke å bruke munnbind ifølge FHI og WHO.

Skolekort og billetter

Skolekort og gyldig billett skal medbringes på reisen selv om fordør er stengt. I perioder/områder med åpen fordør skal alle reisekort, skolekort og billetter registreres foran hos sjåfør.

Elever som ikke har med seg skolekort/gyldig billett kan bli bedt om å forlate bussen/bli nektet ombordstigning ved kontroll.

Skole- og klasseturer

I forbindelse med henvendelser om å benytte lokalbuss i forbindelse med skole- og klasseturer så oppfordres skolene i stedet til å benytte nærområdene til turer. Skolene kan eventuelt kontakte lokale bussoperatører for leie av turbuss. Skolene må selv dekke kostnaden.

Gult og rødt nivå: Transport og skoleskyss for 1-7 trinn

Smitteverntiltak som gjelder transport og skoleskyss hentet fra Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 25. mars 2021. Veilederen gjelder fra senest 12. april.

Gult nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør beregnes. 
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten. 

Rødt nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler må avlyses
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje. 
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten. 

Gult nivå og Rødt nivå: Transport og skoleskyss for ungdomsskole

Smitteverntiltak som gjelder transport og skoleskyss hentet fra Veileder om smittevern for ungdomsskole under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 25. mars 2021. Veilederen gjelder fra senest 12. april.

Gult nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. 
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses. 
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje. 
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten. 

Rødt nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/ klasser og på offentlige transportmidler må begrenses. 
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten. 

Gult nivå og Rødt nivå: Transport og skoleskyss for videregående skole

Smitteverntiltak som gjelder transport og skoleskyss hentet fra Veileder om smittevern for videregående skole under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave 24. mars 2021.

Gult nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses. 

Rødt nivå:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses. 

Gult nivå og Rødt nivå, Tilrettelagt skyss

For transport som gjennomføres med minibusser:

  • Inngang via fordør. Sjåføren bør gå ut av bussen før passasjerer går inn. 
  • Fremste seterad bør ikke benyttes.
  • Elever kan sitte sammen skulder til skulder, men bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
  • Elever som har behov for assistanse med festing av rullestol o.l., får dette fra sjåfør, men sjåføren vil prøve å unngå nærkontakt og holde avstand så langt det lar seg gjøre. Eleven kan om han/hun ønsker medbringe en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten/ledsageren reiser gratis. 
  • Når munnbind anbefales/er påbudt på kollektivtransport gjelder dette også i minibusser for elever over 12 år.

For transport som gjennomføres med taxi:

 • I ordinær bil kan elever sitte skulder til skulder. 
 • Passasjerer bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og passasjerer i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Når munnbind anbefales/er påbudt på kollektivtransport gjelder dette også i taxi for elever over 12 år.

Lokale reiseråd er tilgjengelig på Farte.no og vkt.no

Nasjonale reiseråd er tilgjengelig i Nasjonal veileder for kollektivtrafikk på helsedirektoratet.no 

Samarbeid for å etterleve smitteverntiltakene 

 • Det er ønskelig at skolen og foresatte bidrar slik at elevene er kjent med smitteverntiltakene.
 • Viktig at skolen og foresatte legger til rette for at færrest mulig benytter kollektivtrafikk.
 • Skolen og foresatte oppfordres til å legge til rette for en forsvarlig av/påstigning av elevene.
 • Skolen og foresatte oppfordres til å feste setebelte på elever som trenger hjelp til dette.
Til toppen