Skolene i Larvik over på gult nivå

Smittetrykk og bemanningsutfordringer gjør at gult nivå innføres fra mandag 13.desember.

Smittetrykket i Larvik er økende og flere skoler har elever og ansatte som er smittet.

I tillegg opplever Larvikskolen en krevende bemanningssituasjon, hvor mange ansatte må være hjemme pga. sykdom/symptomer eller er i karantene.

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har derfor besluttet at skolene i Larvik går over på gult tiltaksnivå fra mandag 13. desember til siste skoledag 22.desember.

Gult nivå på skolen innebærer følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Kohortvis / trinnvis gruppeinndeling på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

For skoler med særskilte bemanningsutfordringer vil hjemmeundervisning for enkelte klasser kunne bli aktuelt. Foresatte vil få Informasjon fra den enkelte skole gjennom Visma.

Les mer om trafikklysmodellen her

Til toppen