Selvtest for elever på ungdomsskolen

Innhold

Larvik kommune vil nå starte massetesting av elever og ansatte ved ungdomsskoler og videregående skole. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig tilstede på skolen

Praktisk informasjon

Det er frivillig å bli testet, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. Testen er ikke smertefull.

Vi kommer til å tilby test én eller to ganger i uken, avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet. Testingen vil foregå med hurtigtest hjemme. Prøven tar du selv fra nesen, og nederst i denne teksten finner du informasjon om hvordan dette utføres.

Se også video hvor du kan se testens utførelse trinn for trinn. 

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

Dersom testen din er positiv må du i isolasjon. Du eller dine foresatte kontakter da kommunens testteam på tlf 45 83 65 48 og bestiller time til en ordinær test (PCR). Dette er en prøve som blir sendt til et laboratorium for analyse, for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig. 

Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil klassen få videre beskjed fra kommunens sporingsteam vedrørende karantene og videre oppfølging. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

Selv om du tester deg jevnlig er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Bakgrunn for massetesting

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for dere som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen.

Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.

Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset.

Bruksanvisning

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. Les gjennom hele fremgangsmåten før du starter testen. 

 1. Vask og sprit hendene godt før du starter. 

 2. Legg utstyret på et tørt, rent og jevnt underlag. Pakken består av følgende: Testkasset, prøveglass, tørkemiddelpakke, prøvetakningspensel. 

 3. Åpne pakningen og ta ut testkassetten. Ikke berør bunnen på prøveglasset (rundt felt) og testfeltet (firkantet felt) på kassetten. Kontroller at kassetten ikke er skadet og legg den på et tørt og rent underlag. Sjekk at kulene i tørkemiddelet viser gul farge. Dersom fargen på kulene er endret fra gul til grønn er testkassetten ugyldig og skal kastes. Du må da be om nytt utstyr.

 4. Fjern folien fra røret med væske og plasser røret stående i f.eks. en liten kopp. Pass på at væsken ikke tømmes ut.

 5. Åpne pakningen med den sterile prøvetakingspenselen. Ikke berør vattdelen på penselen.

 6. Ta prøven fra begge nesebor.  Samme prøvetakingspensel skal benyttes i begge nesebor.

 7. Se litt oppover og før penselen rolig ca. 2 cm rett inn i nesen. Roter penselen 4 ganger (bruk ca. 15 sekunder), før den trekkes rolig ut. Gjenta i motsatt nesebor.

 8. Sett prøvetakingspenselen direkte i røret med væske, med vattdelen ned. Klem nederst på røret samtidig som penselen roteres minst 10 ganger. Press ut væsken fra penselen ved å trykke sammen røret, mens penselen samtidig roteres og trekkes opp og ut. Kast penselen i søppelposen.

 9. Trykk korken med dråpeteller, hardt og godt ned på røret.

 10. Snu røret, med korken ned, og drypp 4 dråper prøvemateriale til testkassettens prøvebrønn (rundt felt).

 11. Bruk klokke med varsling og sett tiden til 15 minutter. Testkassetten skal nå ligge i ro i 15 minutter før avlesning.

 12. Samle alt brukt testutstyr i søppelposen, når testkassetten er avlest. Knyt posen godt igjen og kast den i vanlig søppel.

 13. Vask hendene og underlaget du har brukt.

Avlesning av resultat 

Resultatet vises som fargende linjer i testfeltet (firkantet felt). Sørg for godt lys under avlesning. 

 • Positiv test: To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanse i testområdet skal vurderes som positiv.
 • Negativ test: Kun en farget linje i kontrollområdet (C) vises.
 • Ugyldig test: Ingen farget linje i kontrollområdet (C) vises. Testen må i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.

Spørsmål

 • Har du spørsmål om testingen kan du ringe testteamet på tlf: 45 83 65 48.
 • Har spørsmål om karantene kan du ringe sporingsteamet på tlf: 40 10 09 20.
Til toppen