Samtykkeskjema ved vaksinering av unge under 16 år

Innhold

Ungdom som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år er ikke helserettslig myndig. Hos disse må det innhentes samtykke fra foresatte.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere.

Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant ungdom. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg
til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Ikke fylt 16

Ungdom som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år er ikke helserettslig myndig.
Hos disse må det innhentes samtykke fra foresatte.
Dersom foreldre ikke bor sammen, men har felles foreldreansvar, må begge foreldre samtykke.
Ungdommens ønske om vaksine veier tungt.

Om vaksinen

Comirnaty® (BioNTech og Pfizer) er en mRNA vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år. To doser gis med 8-12 ukers intervall.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Mer informasjon om Comirnaty vaksinen finnes på fhi.no.

Til toppen