Oppfriskningssdose (boosterdose) til alle over 65 år

Innhold

Regjeringen har nå besluttet å tilby oppfriskningssdose (boosterdose) med Pfizer (Comirnaty) til alle over 65 år. Denne dosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose.

Rekkefølge

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppene 75-84 år og så 65-74 år. Dette tilbudet gjelder også de som har fått Janssen-vaksinen.

Gjennomføring

Larvik kommune vil gjennomføre vaksinasjon med oppfriskningsdose på lik linje med dose 1. Det betyr at kommunen kontakter innbyggerne for innkalling til vaksinedosen. I uke 42 og 43 vil vi begynne å sende ut SMS med tilbud om oppfriskningsdose til innbyggere over 85 år, deretter de mellom 75-84 og deretter de mellom 65-74 år.

Det er mulig å svare Ja takk og Nei takk via linken som følger SMS'en. Det vil også denne gangen være mulig å velge hurtiginnkalling for denne dosen.
Innbyggere som ikke svarer på SMS'en, eller ikke har registrert mobiltelefonnummer i Kontakt og reservasjonsregisteret, vil vi ringe til. Dersom vi fortsatt ikke oppnår kontakt med vedkommende, vil vi sende ut brev, der vi ber dem kontakte oss.

Innbyggere som ikke har hørt noe fra kommunen innen uke 45, kan ringe vår vaksinasjonstelefon 33 17 26 04.

Selve vaksinasjonen av denne gruppen vil starte opp i uke 45, og vaksinasjonslokalet er Byskogveien 5 (ved siden av legevakten).

Influensavaksine vs koronavaksine

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Vaksinasjon Byskogveien 5
Til toppen