Oppfordrer til bruk av munnbind til og fra Oslo

Innbyggere som må reise til og fra Oslo med kollektivtransport bør bruke munnbind der man ikke kan holde en meters avstand

Kommunene i Vestfold Telemark var denne uken i møte med Fylkesmannen med formål å skape en felles holdning til hvordan vi skal forholde oss til det økende smittetrykket i Oslo og i vårt eget fylke. Pendling til og fra Oslo var et tema som ble særlig diskutert

Konklusjonen er å følge de retningslinjene Folkehelseinstituttet har kommet med til kommuner som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling/reiser.

  • Vi anbefaler å unngå kollektivtransport til og fra Oslo dersom det er mulig.
  • Vi anbefaler å bruke munnbind på reiser til, fra og i Oslo der man ikke kan holde en meters avstand.

Videre er oppfordringen at de i kommunen som har arbeidsplass i Oslo, eller de som må gjennom Oslo for å komme til arbeidsplassen sin, bør tilstrebe å bruke hjemmekontor.

Til toppen