Mulig forsterkede smitteverntiltak

Innhold

Larvik kommune har, sammen med de andre tidligere Vestfold-kommunene, bedt Statsforvalgeren om å fremme en anmodning om å vedta regionale forsterkede smitteverntiltak. Bakgrunnen er smitteutbruddet av den engelske varianten av covid-19 i deler av fylket.

På et møte mellom Statsforvalteren og kommunene i de tidligere Vestfoldkommunene og grenlandskommunene torsdag morgen ble det enighet om at kommunene Tønsberg og Færder ber Statsforvalteren om å fremme en anmodning til Helsedirektoratet om å vedta regionale forsterkede smitteverntiltak. Kommunene Sandefjord, Larvik, Horten, Holmestrand og Larvik ber om det samme, men mindre kraftige tiltak.

To nivåer

På grunnlag av anmodningen fra kommunene, sender Statsforvalteren i dag en anmodning til Helsedirektoratet om å vedta nasjonal forskrift etter covid-19 forskriften på særlig høyt tiltaksnivå (nivå 5A) for Tønsberg og Færder. Videre at det fastsettes forskrift etter covid-19 på høyt tiltaksnivå (nivå 5B) for Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand. Det anbefales at tiltakene trer i kraft fredag 5. mars kl 00.00, med varighet frem til onsdag 17. mars.
Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) vil vektlegge kommunenes vurdering, forventet effekt, forholdsmessighet og måloppnåelse før den sendes til Helse- og omsorgsdepartementet for fastsetting.

Oversikt over hva som gjelder på de ulike nivåene. En tydelig oversikt over hva som vil gjelde i Larvik vil bli publisert når departementet har behandlet saken og endelig fastsatt hva som skal gjelde for de tidligere vestfoldkommunene.

Betydelig økt smitte

Bakgrunnen for anmodningen er en betydelig økning i smitte av det muterte engelske viruset i deler av fylket. Erfaringen fra steder som har opplevd tilsvarende utbrudd, er at det gir en effekt å komme inn tidlig og raskt med kraftige mobiltetsreduserende tiltak, slik at kommunene kan få kontroll på spredningen med testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).
Kommunene kan fortsatt innføre lokale strengere tiltak dersom det er nødvendig. I tiltakene vil det bli lagt vekt på å skjerme barn og unge og beskytte risikogrupper.

Støtte fra formannskapet

Det ble gjennomført et ekstraordinært formannskapsmøte i Larvik torsdag formiddag. Her fikk politikerne en orientering om mulig forsterkede tiltak. Formannskapet stilte seg da bak kommunens ønske om nivå for Larvik.

Forskrift om smitteverntiltak

Til toppen