Moderna vaksinen til Larvik

I tiden fremover vil Larvik motta betydelig flere doser med Spikevax (Moderna) enn Comirnaty (Pfizer). Begge vaksinene benytter samme teknologi og er svært like i oppbygging og funksjon

Frem til nå har Larvik kommune mottatt Pfizers vaksine.

Vaksinetilgangen fremover endres, noe som innebærer at innbyggere som har fått Pfizer (Comirnaty) som første dose vil få Spikevax (Moderna) som 2. dose. 

Begge vaksinene benytter samme teknologi og er svært like i oppbygging og funksjon. Erfaringer fra bl.a. Canada og Storbritannia tilsier at disse vaksinene kan benyttes om hverandre som dose 1 og som dose 2.

Spikevax kan gi litt mer av de vanlige, men kortvarige bivirkningene, som smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel-/leddsmerter og feber. Dette er bivirkninger som vanligvis går over i løpet av få dager.

Les mer om Spikewax her
Til toppen