Larvik scorer høyt i undersøkelse

En fersk meningsmåling viser at innbyggerne i Larvik kommune er svært fornøyd med håndteringen av og kommunikasjonen rundt koronasituasjonen.

Meningsmålingsbyrået Sentio har undersøkt koronahåndteringen i flere norske kommuner og byer – som Asker, Elverum, Oslo, Nordre Follo, Sarpsborg, Stavanger, Tromsø og Bodø.

I Larvik kommune har 511 personer deltatt i undersøkelsen som baserer seg på telefonintervjuer. Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn og alder.

I undersøkelsen har deltakerne svart på følgende fire spørsmål.

  1. Hvor fornøyd er du som innbygger med måten Larvik kommune håndterer koronasituasjonen?
  2. Hvor fornøyd er du med måten Larvik kommune informerer om koronasituasjonen?
  3. Når du har søkt informasjon om korona i Larvik, for eksempel informasjon om smittestatus, testing, regler og anbefalinger: Hva har vært din foretrukne kilde?

Larvik kommer totalt sett svært godt ut, her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

  • Larvik scorer svært høyt når det gjelder håndtering av korona.  Gjennomsnittet er på 85, fra 0 til 100, hvor 0 er svært misfornøyd og 100 er svært fornøyd. Dette viser at innbyggerne er svært fornøyde med hvordan Larvik kommune håndterer koronasituasjonen. Ingen andre kommuner som er blitt målt etter det samme har like høy score. Stavanger og Bodø er nærmest med 82, og svarene i de andre kommunene har en spredning fra 69 til 79.
  • Innbyggerne i Larvik er også svært fornøyde med måten Larvik kommune informerer om korona. Larvik oppnår en score på 86. Også her kommer Larvik best ut av kommunene som er blitt målt. Tromsø og Bodø er nærmest med 82, og svarene i de andre kommunene har en spredning fra 70 til 82 .
  • Undersøkelsen viser også at 45 prosent svarer at de har kommunens nettside som den foretrukne kilden for informasjon om smittestatus, testing, regler og anbefalinger.

Fornøyd

Ordfører Erik Bringedal er fornøyd med resultatene fra undersøkelsen og skryter av de ansatte.

- Resultatet av denne undersøkelsen er veldig bra for Larvik kommune og de ansatte.  Fra de som har vært operative ute i felten til kommunens administrasjon.  Resultatet underbygger det inntrykk jeg også har, etter å ha jobbet tett sammen med administrasjonen i hele korona perioden.  Man har vist åpenhet, handlekraft, mot og sist, men ikke minst: gjennomføringsevne. Kort sagt; lederskap på alle nivåer av ypperste klasse under hele krise perioden, sier Bringedal

Leder av beredskapsteamet, Ingvild Aartun, er glad for tilbakemeldingene og skryter av innbyggerne i Larvik

- Tusen takk til alle de som har tatt seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Vi er veldig glade for de tilbakemeldingene vi har fått og at det er så mange som opplever at vi har klart å formidle et tydelig budskap i en litt uforutsigbar tid. Det er et stort teamarbeid som har gitt dette resultatet, og vi har vært helt avhengig av at innbyggerne våre ønsker å lytte og etterleve de råd som løpende gis. Resultatet av en slik undersøkelse gir energi til det videre arbeidet, sier Aartun.

Kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold fremhever viktigheten av god kommunikasjon.

- Dette viser hvor viktig det er med gode kommunikasjonsmedarbeidere som har stått på og vært tilgjengelige døgnet rundt for å gi befolkningen oppdatert informasjon. Vi har hele veien opplevd et stort behov for informasjon og vil også berømme et tett og konstruktivt samarbeid med Østlands-Posten, sier Winsvold

Stort informasjonsbehov

45 prosent svarer at de bruker kommunens hjemmeside som den foretrukne kilden til informasjon om smittestatus, testing, regler og anbefalinger. Det viser også trafikken på kommunens hjemmesider. 

- Vi har over 2 millioner unike sidevisninger så langt 2021. Til sammenligning var det 1,1 millioner unike sidevisninger i hele 2020. Det viser at det er et stort informasjonsbehov hos befolkningen og vi jobber hver dag for å gi god og lett tilgjengelig informasjon, sier leder av kommunikasjonsavdelingen, Hildegunn Riksfjord. 

Totalt sett viser undersøkelsen at innbyggerne er svært fornøyd. Det er likevel et forbedringspotensiale.

­- De som har svart at de ikke er så fornøyd har fått mulighet til å utdype dette. Disse tilbakemeldingene tar vi med oss i det videre arbeidet. Det er viktig å få innspill utenfra for å få evaluert jobben vi gjør og kunne gjøre noen justeringer, avslutter Riksfjord.

Til toppen