Larvik over på nasjonale tiltak, påbud om munnbind fortsetter til og med 3.mai.

Innhold

Regjeringen har besluttet å avslutte regionale tiltak for Larvik og ni andre kommune i Vestfold og Telemark. Formannskapet vedtok i går kveld en midlertidig lokal forskrift om påbud om munnbind. Forskriften vil gjelde til og med 3.mai.

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avslutter regjeringen de regionale tiltakene for ti kommuner i Vestfold og Telemark med virkning fra og med fredag 23. april. Kommunene ønsker i stedet å innføre lokale tiltak.

- Smittesituasjonen er stabilisert i kommunene, og det er derfor ikke lenger behov for strenge regionale tiltak. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes. Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fortsatt krav til munnbind i Larvik

Larvik har en midlertidig lokal forskrift om påbud om munnbind som vil gjelde til og med 3.mai. Forskriften er fastsatt av formannskapet i Larvik kommune 22. april 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Reglene for munnbind vil være de samme som under 5B. Grunnen for vedtaket er fremdeles høye smittetall i omliggende kommuner spesielt våre nabokommuner Porsgrunn og Sandefjord. Bruk av munnbind vil kunne være et tiltak for å forhindre økt spredning av smitte når samfunnet nå åpner mer opp.

Tiltak i Larvik

Under følger en oversikt over viktige endringene som gjelder fra i dag 23.april:  

  • Arrangement er nå tillatt, men med antallsbegrensinger. Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses. 
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Alkoholservering blir igjen tillatt, men kun i sammenheng med matservering og frem til kl. 22.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Du kan ha inntil fem gjester hjemme, men hold 1 meter avstand. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere. Det anbefales fortsatt å gjennomføre besøk utendørs.
Til toppen