Larvik fremskynder vaksinedose 2

I løpet av uke 31 har alle innbyggere over 18 år i Larvik fått tilbud om første vaksinedose. Fra uke 32 vil Larvik kommune fremskynde time til vaksinedose 2, så langt det er mulig.

Fra uke 32 endrer FHI prioriteringsrekkefølgen for vaksinering. Rekkefølgen sier at kommunene skal prioritere slik:

  1. Personer som etter planen skal få dose 2 (har oppsatt time). 
  2. Dose 1 for de som enda ikke har fått denne, uansett årsaker. 
  3. Fremskynde dose 2 i de kommunene der det er aktuelt. De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.  

Dette betyr at man i Larvik vil kunne forkorte intervallet mellom dose 1 og 2 for en del innbyggere. Larvik vil også fremskynde dose 2 for skole- og barnehageansatte.

Kommunen jobber nå med hvordan fremskyndingen av vaksinedose 2 skal gjøres. Det vil bli sendt ut melding til de som får ny time. Ikke ta kontakt med vaksineringsteamet, de har ikke mulighet til å endre oppsatte timer. 

Til toppen