Koronasertifikat

Innhold

Løsningen vil kunne gjøre reising betydelig enklere for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom

 • Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge.

 • For innenlands bruk vil sertifikatet tas i bruk ved trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet skal da kunne brukes på større arrangementer og kystcruise.

 • En EU-tilpasset versjon av koronasertifikatet er også klar. Det vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU/EØS.

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.

Varighet

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid.

Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt.

Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv, se lenger ned på siden Koronasertifikat for ikke-digitale brukere​

Grønt eller rødt 

Sertifikatet vil ha enten grønt eller rødt «lys», avhengig av hvor i vaksinasjonsprosessen du er, om du har vært covid-syk eller hva corona-testen din viser.

Koronasertifikat er nytt i Norge, og mange har spørsmål om hvordan det ser ut. 

Finn ditt koronasertifikat digitalt

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Ditt koronasertifikat er gyldig når QR koden vises.

Logg inn for å se ditt koronasertifikat

 

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse.

Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer

 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  Fra Norge: 815 55 015
  Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.

Når mottar jeg sertifikatet?

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Varighet

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen

Feil opplysninger om vaksine

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert ennå, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK.

Dersom er vaksinert i Larvik og oppdager feil knyttet til vaksinen kan du ringe vaksinasjonstelefon 33172604 så vil feil kunne rettes opp.

Har du fått vaksinen et annet sted, ta kontakt med gjeldende sted.

Feil opplysninger om testresultat

Koronasertifikatet henter informasjonen fra MSIS Labdatabasen over tester som er foretatt i Norge. Oversikten viser den siste testen som er registrert på deg de siste sju dagene. Du vil se siste test kun hvis koronavirus ikke ble påvist.

Ingen tester vil vises på denne siden dersom du har fått påvist koronavirus i løpet av de siste sju dagene. Dette gjelder også dersom laboratoriet ikke kunne gi et klart resultat av den siste testen din.

På prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.

Hvis du har tatt en koronatest de siste sju dagene hvor det ikke ble påvist koronavirus, og du likevel ikke finner testen i denne oversikten, så kan det være at testen ikke er registrert. Du kan ta kontakt med prøvetakingsstedet, og spørre om de har registrert resultatet på testen din.

Dersom du har tatt testen i Larvik kommune kan du ringe testteam 45836548.

Lovendring

Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt og trådte i kraft fredag 11.juni.

Til toppen