Karantenereglene

Innhold

Smittekarantenen oppheves. Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en som er smittet. Husstandsmedlemmer og tilsvarende anbefales å teste seg daglig.

Testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person bør gjennomføre daglig koronatesting.
Alle som har hatt korona de siste 3 månedene, og barn i grunnskolealder og yngre trenger ikke teste seg så lenge de ikke har symptomer

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

Gjennomføring av daglig testing

 • Du bør teste deg hver dag i 5 dager fra siste nærkontakt til den smittede.
 • Dersom du bor tett sammen med den smittede og ikke kan holde avstand, bør du i tillegg teste deg hele isolasjonstiden til den smittede. Det vil si at du bør teste deg hver dag i 9 dager.

Anbefaling om munnbind og sosiale sammenkomster etter nærkontakt

Det anbefales at alle over 12 år bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten.

Denne anbefalingen gjelder ikke for barn og unge over 12 år når de er på skolen.

 

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter bør også følge nøye med på symptomer. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest.

Øvrige nærkontakter er de du har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater, turkamerater, treningskamerater, personer du har vært på kafé med og personer du har vært i middagsbesøk med.

Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. De bør da følge anbefalingen om testing.

Definisjon på nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporingen fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

 

Isolasjon og smittesporing

Hvis du har testet positivt på en koronatest, skal du isolere deg.

Ansvar for egen smittesporing 

Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter dersom du har testet positivt på en koronatest. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din. Har du testet positivt på en selvtest, bør du registrere den her:

Registrer positiv selvtest

Gjennomføring av isolasjonen

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand.

Barn og ungdom i isolasjon 

Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon. Det kan også innebære at søsken i samme husstand omgås som normalt.

Barn og ungdom i isolasjon eller karantene kan også være utendørs, så lenge de ikke er i kontakt med andre enn sine hustandsmedlemmer.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 4 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 4 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Det er ikke krav om en negativ koronatest for å få avslutte isolasjonen. Isolasjonen kan avsluttes selv om de andre i din husstand fortsatt er i isolasjon. 

Til toppen