Iverksetter tiltak for å ta imot flere pasienter fra sykehuset

En økning i koronapasienter innlagt på sykehus får konsekvenser også for kommunene. Vi planlegger nå for å kunne håndtere flere og sykere pasienter fra sykehuset. Noen tiltak vil iverksettes allerede nå.

Flere koronapasienter på sykehuset kan føre til at kommunen må ta seg av flere og sykere pasienter i tiden framover. Pasienter kan bli skrevet ut fra sykehus tidligere enn planlagt og kan ha større behov for kommunale helsetjenester etter utskriving. Derfor planlegger vi nå for økt beredskap for å kunne håndtere dette.

Allerede nå er det en økning i antall koronapasienter på sykehuset i Vestfold og vi iverksetter nå følgende tiltak:

  • Korttidspasienter sendes hjem fra Byskogen i samråd med hjemmetjenesten og sykehjemslege.
  • Planlagte opphold på Trygghet og aktivitet avlyses.
  • Rehabiliteringskandidater fra sykehuset prioriteres, rehabiliteringskandidater hjemmefra tas ikke inn på opphold.
  • Pasienter i tidlig rehabiliteringsfase flyttes fra Byskogen til Presteløkka.

Situasjonen på sykehuset vil være avgjørende for hvilke andre tiltak vi vil iverksette. Informasjon om dette vil legges ut fortløpende på våre nettsider.

Til toppen