Hold oversikt over dine nærkontakter

Innhold

Alle dine nærkontakter settes i karantene i 10 dager hvis du får påvist covid-19. De vurderes da som mulige smittede. Du kan bidra til å begrense smitte ved å holde oversikt over dine nærkontakter.

Vi oppfordrer deg til å holde oversikt over hvem som er dine nærkontakter. I løpet av en uke kan det være vanskelig å huske hvem man har vært i kontakt med både på jobb og fritid. Et tips er å lage en liste hver dag.

Vi er blitt vant til 1-meters regelen nå, men sporingsarbeidet kan vise at du har flere nærkontakter selv om du har overholdt denne regelen.

Så hva er definisjonen på en nærkontakt? Her får du svaret:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene

OG

 • kontakten har vært
   • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
   • direkte fysisk kontakt ELLER 
   • direkte kontakt med sekret (eks. spytt, svette, slim, tårer)

Tips for arbeidshverdagen

 • Begrens antall kollegaer du har nærkontakt med
 • Sitt på fast plass hele møtet
 • Hold gjerne to meters avstand så mye som mulig, spesielt i pauser
 • Ta en opptelling av alle kollegaer som har vært dine nærkontakter før du går hjem
 • Sprit bordflater
 • Sprit verktøy
 • Sprit ratt og andre berørte overflater i arbeidsbil

Faktorer kan bidra til å øke smittefaren

 • mengde av fysisk nærhet (hvor lenge)
 • grad av fysisk nærhet (hvor nær)
 • om samværet har vært innendørs, særlig ved lite luftvolum og dårlig ventilasjon,
 • om den smittede har hatt symptomer som hosting eller nysing,
 • om den smittede er voksen (barn i barnehage og barneskole har en mindre sentral rolle i smittespredning)
 • om den smittede har pustet tungt (trent), snakket, sunget og lignende (økt utånding øker mengden virusholdige dråper som skilles ut per tidsenhet). 
 • om kontakten har funnet sted i den mest smittsomme perioden (mest smittsom dagen før symptomstart)
 • bruk av beskyttelsesutstyr: dersom den syke i jobbsammenheng i helsetjenesten har brukt kirurgisk munnbind type II/IIR og ikke hadde symptomer, trenger ikke personer de har hatt nærkontakt med følges opp som nærkontakter. Dette forutsetter at helsepersonellet har brukt munnbind korrekt og i hele kontakten.
Til toppen