Har du besvart tilbudet om vaksinering?

Arbeidet med vaksinasjon i Larvik går rask fremover. Nå iverksettes det tiltak for å komme i kontakt med de som ikke har besvart tilbudet om vaksinering.

Vaksinasjon er helt frivillig og det er lov å ombestemme seg. Det viktigste er at du besvarer tilbudet som har kommet på SMS eller via brev i posten. Ta gjerne kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 33 17 26 04 hvis du har spørsmål. Husk også å ta telefonen hvis vi ringer deg fra dette nummeret. 

Hvorfor er det viktig for kommunen å høre fra deg? 

Jo, fordi vi må vite at innbyggere over 18 år har mottatt tilbudet om vaksine. Videre bruker kommunen store ressurser i forsøket på å komme i kontakt med de vi ikke har hørt noe fra. I tillegg har kommunen en plan for vaksinering for å sørge for optimal bruk av vaksinedoser innen rett tid. 

Derfor iverksettes det nå ulike tiltak for å komme i kontakt med de som ikke har besvart henvendelsen, eller vært i kontakt med vaksinasjonsteamet.  Det sendes ut nye sms’er og brev, et eget team ringer innbyggere og det settes opp Drop-in vaksinering i Sliperiet. Vennligst bruk tid på å gi oss et ja eller nei. Da slipper du å bli kontaktet igjen. 

 

Alle innbyggere over 18 år som fortsatt ikke har mottatt tilbud om vaksinering bes tas kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 33 17 26 04 eller kom innom Drop-in vaksinering på Sliperiet.  Til toppen