Frivillig vertskap til vaksineringsarbeidet ønskes snarest

Pandemien er her fortsatt og regjeringen har bestemt at vi skal øke takten i vaksineringsarbeidet. Vi ønsker derfor flere frivillige lag og foreninger inn i vertskapsrollen i forbindelse med vaksineringen.

Som vertskap skal du ta i mot innbyggerne i Larvik på en trygg og varm måte. Arbeidet består i å vise personer til tildelt plass og påse at ingen, i etterkant av vaksinering, opplever ubehag. Opplæring blir gitt. 

Vi oppfordrer foreninger snarest til å ta kontakt med O. frivilligkoordinator i Larvik kommune Hanne Jensen Moth på e-post Hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no

Foreninger som bidrar tjener penger til klubbkassa. 

 

Til toppen