Forsterker smittevern i pasientnært arbeid

Beredskapsledelsen i Larvik kommune har i dag innført forsterkede smittevernsregler for ansatte i Helse og mestring.

I tillegg til generelle anbefalinger, innføres nå:

  •  Munnbindpåbud i all pasientnær kontakt, der man ikke kan holde avstand
    • gjelder for alle uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Uvaksinerte gjennomfører regelmessig testing - i henhold til Hdir retningslinje (2 ggr/uke - eller når > 72 timer siden siste test)
Til toppen