Enkelte feil i prioriteringslistene

Vi har oppdaget en systemfeil og ber nå innbyggere som oppdager at de ikke skulle vært innkalt til vaksine, om å ta kontakt med vaksinasjonsteamet (33 17 26 04)

Larvik kommune vaksinerer etter FHIs prioriteringsliste, og vaksinerer for tiden innbyggere med underliggende tilstander/ sykdommer.

Innbyggerne er meldt inn til kommunen fra sin fastlege.

Prioriteringslistene fra fastlegene lages med hjelp av et utrekningsverktøy staten har utviklet, men enkelte kommuner har i den siste tiden meldt om feil i prioriteringslistene.

Larvik kommune har også registrert tilfeller av denne feilen, som har medført at enkelte innbyggere som ikke er i aktuell prioriteringsgruppe har fått tilbud om vaksine.

Vi ber nå innbyggere som oppdager at de ikke skulle vært innkalt til vaksine, om å ta kontakt med vaksinasjonsteamet (33 17 26 04) for å melde seg av sin oppsatte time.

De blir så kalt inn igjen når vi kommer til deres riktige prioriteringsgruppe.

Les mer om koronavaksinering i Larvik
Til toppen