Du kan velge mellom Moderna og Pfizer

Innhold

Viktig informasjon til deg som skal vaksineres i Sliperiet

I vårt vaksinasjonslokale i Sliperiet er det nå satt opp skilt for to ulike køer - en for de som ønsker Moderna og en for Pfizer.

Både Spikevax (Moderna) og Comirnaty (Pfizer) er effektive mRNA-vaksiner. Ifølge FHI kan Moderna eller en kombinasjon av de to vaksinene gi et høyere nivå av antistoff og dermed mulig økt beskyttelse mot korona smitte. Dette kan være særlig aktuelt for den eldre delen av befolkningen.

Les mer om vaksinasjon i Larvik her

Oppfriskningsdose

  • Alle fra og med 18 år kan få oppfriskningsdose.

  • Menn under 30 år er anbefalt å velge Comirnaty (Pfizer).

  • Det skal være minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose (dose 3).

Dose 3 - alvorlig nedsatt immunforsvar

Denne gruppa skal ha 3 ordinære doser + oppfriskningsdose. 

  • Det skal være minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3.

  • Det skal være 14 uker mellom dose 3 og oppfriskningsdose (dose 4)

16 år til og med 17 år

Denne aldersgruppa får 2 doser Comirnaty (Pfizer) og det er anbefalt  8-12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.

12 år til og med 15 år

Denne aldersgruppa får 1 dose Comirnaty (Pfizer).
Ved gjennomgått Covid skal de ikke ha vaksine.

Gjennomgått Covid?

Informer vaksinatør dersom du har gjennomgått Covid. Har du fått 2 vaksinedoser og deretter gjennomgått covid, skal du ikke ha oppfriskingsdosen. Ring 33 17 26 04 for å registrere dette.

Til toppen