Digitalt møte om koronasituasjonen for næringslivet

Tirsdag 9.mars kl. 15-16 ble det gjennomført et digitalt møte med næringslivet. Se opptak fra møtet her.

Se opptak fra møtet

Kontaktinfo for næringslivet:

Smittesporing Larvik kommune tlf. 40100920

Øvrig kontaktinfo:

dag.trygve.enden@larvik.kommune.no
jorgen.johansen@larvik.kommune.no
kristine.borvik@larvik.kommune.no

NAV arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36
elin.snedal.christiansen@nav.no

Vi takker for deltagelsen og innsatsen for å redusere smitte!

Kontakt

  • Dag Trygve Enden Virksomhetsleder
Til toppen