Digital hjemmeundervisning og rødt nivå på skolene

Innhold

Beredskapsledelsen har bestemt at ungdomsskolene skal på digital hjemmeundervisning, mens barneskolene går over på rødt nivå.

Smittesituasjonen har ført til at mange skoleklasser er i karantene og ventekarantene. Derfor har beredskapsledelsen bestemt at det gjøres endringer for skolene de kommende dagene. 

Ungdomsskolene

Ungdomsskolene går over på digital hjemmeundervisning fra fredag 28. mai. Dette gjelder i første omgang fram til og med onsdag 2. juni. Da vil beredskapsledelsen drøfte om tiltaket skal videreføres eller om elevene skal tilbake på skolen

Barneskolene

Barneskolene går over på rødt nivå fra mandag 31. mai. Hver enkelt skole gjør en egen vurdering om 6. og 7. trinn skal over på digital hjemmeundervisning og vil informere om dette.

Dette gjelder i første omgang fram til og med onsdag 2. juni. Da vil beredskapsledelsen drøfte om tiltaket skal videreføres eller om skolene skal tilbake på gult nivå. 

Til toppen