Dette gjelder i Larvik nå

Her får du oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder i Larvik.

Norge er tilbake til en normal hverdag med økt beredskap fra 25.9 KL. 16.00.

Regjeringen.no Detaljert informasjon om normal hverdag med økt beredskap

Med en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. 

  • En-meters-regelen gjelder ikke lenger.
  • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer og sammenkomster opphører.
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. 
  • De aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere forsvinner. 
  • Trafikklysmodellen er ikke lenger et nasjonalt tiltak, men kan videreføres eller gjenopptas hvis kommuner mener det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. 
  • Innreiserestriksjonene trappes gradvis ned gjennom tre faser: https://www.regjeringen.no/.../restriksjoner.../id2872535/ 

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Les mer om endringer i karantenereglene (Covid-19)

Vær obs på at Larvik kommunene fortsatt kan vedta lokale forskrifter ved behov. 

Vi må også fortsette med den gode håndvasken, og holde oss hjemme ved sykdom. 

Til toppen