Derfor stenges ikke skolene

Mange lurer på hvorfor vi ikke stenger skolene på grunn av smittesituasjonen. Her er forklaringen.

Larvik kommune må gjøre mange vanskelig vurderinger av hvilke tiltak som er hensiktsmessige.

Et smitteverntiltak skal bare iverksettes om dette vurderes som det beste tiltak etter en helhetsvurdering. Her er Larvik kommune bundet av smittevernloven og strenge nasjonale føringer.

Inngripende smitteverntiltak, slik som å holde barn hjemme, har store konsekvenser for enkeltindivider.  

Larvik kommune må vurdere den helsemessige nytten  opp mot de samfunnsmessige konsekvenser tiltaket medfører.

I Larvik kommune er det omfattende testing, og kommunen vurderer det ikke som hensiktsmessig å holde barn hjemme slik situasjonen er nå, med mindre de er i karantene.

I det siste smitteutbruddet skal alle nærkontakter testes og i karantene, noe Larvik kommune mener vil ivareta hensynet til smittevernet tilstrekkelig slik situasjonen er nå.

Vi vet imidlertid at mange foreldre er bekymret, og administrasjonen i kommunen gjør hele tiden vurderinger av de tiltak som er iverksatt. Dersom vi ikke lykkes med å redusere smitten nå, kan stenging av skoler bli en realitet i fremtiden.

Til toppen