24.04 - Viktig informasjon om skolestart i Larvik

Innhold

Larvikskolene åpner nå gradvis, og 1.-4. trinn har første skoledag mandag 27. april. Vi gleder vi oss til å fylle skolene våre med elever igjen!

Åpning av skolene

Gjenåpningen av grunnskolen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Dette innebærer at 5.-10. trinns elever vil fortsette å få opplæring via fjernundervisning inntil videre. Ifølge regjeringen er målet å få alle elever tilbake til skolen før sommerferien.

Åpningen av skolene er av basert på faglige råd og erfaringer regjeringen har tilegnet seg om koronasmitte blant barn og unge. For å forebygge smittespredning presenterte regjeringen den 20. april "Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020". Smittevernveilederen gir føringer og anbefalinger til driften av skolene og SFO, og er et godt utgangspunkt for å organisere den nye skolehverdagen.

3 grunnpilarer for å begrense smitte

For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av skolene settes det inn en rekke tiltak. Disse tar utgangspunkt i smitteveilederens 3 grunnpilarer:

1. Redusere kontakthyppighet

 • Barna deles inn i faste grupper på ca 15 elever.
 • Gruppene skal organiseres slik at barn og voksne har nær kontakt med så få som mulig.
 • Bruken av utetid skal økes. Dette innebærer bl.a større grad av uteskole.
 • Skolene/SFO avtaler hente- og leveringspunkter med foreldrene utenfor skolebygget.
 • Skolebussen går som normalt. Minn barna på å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.
 • Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

2. Rutiner for hygiene og renhold

 • Hyppig renhold og hygiene-tiltak gjennomføres.
 • Skolene følger sjekklisten for smittevern og håndvaskrutiner i veilederen.
 • Det er ikke lov å ta med seg private leker/eiendeler på skolen.
 • Det serveres ikke mat på SFO i denne perioden, elevene må ha med navnet matboks og drikkeflaske som oppbevares i skolesekken.
 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

3. Syke barn og voksne

 • Barn og ansatte skal ikke møte i skolene selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.

Forandringer i skolehverdagen

Elevene vil møte en annerledes skolehverdag med fokus på hygiene og smitteverntiltak. Opplæringsloven er fremdeles gjeldende, men det vil måtte kunne gjøres justeringer basert på at hensynet til liv og helse er overordnet. Vedtak om spesialundervisning er fremdeles gjeldende, men vil kunne organiseres på andre måter enn tidligere.

SFO

SFO vil ha ordinære åpningstider, men det kan være nødvendig med lokale tilpasninger. Se informasjon på egen skole. Husk å sende med matboks og drikkeflaske med navnelapp. Det serveres ikke mat på SFO i denne perioden

Det er ordinær foreldrebetaling fra den dagen SFO åpner. Mer informasjon om foreldrebetaling og hvordan den skal refunderes finnes på kommunenes nettsider.

Rett og plikt til opplæring

Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Hvis foreldre velger privat hjemmeundervisning, er det viktig at dere er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. Foreldre med barn i risikogrupper bes ta kontakt med egen fastlege for vurdering, og deretter gå i dialog med rektor på egen skole om en tilrettelegging av opplæringstilbudet.

Mer informasjon fra egen skole

Av smittevernhensyn er alle foreldremøter, avslutninger og arrangementer i forbindelse med 17. mai på skolene avlyst denne våren. Utviklingssamtaler vil foregå digitalt. Dette avtaler du med egen skole.

Hver skole vil komme med mer detaljert informasjon om praktiske forhold. Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart, kontakt din skole. 

Dersom vi alle i samfunnet er flinke til å følge regjeringens smitteverntiltak, håper vi at vi snart kan ønske alle elevene våre velkommen tilbake til grunnskolen i Larvik kommune.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen.
Velkommen tilbake til elever og foresatte på 1.-4. trinn!

Med vennlig hilsen
Tuva Enger
Virksomhetsleder Skole

Til toppen