17.04 - Informasjon om åpning av skole og SFO - 1.- 4.trinn

Viktig informasjon om åpningen av skole og SFO 27.april

Mandag 27. april åpner skole og SFO for elever fra 1. til 4. trinn. Vi har hatt en vellykket periode med fjernundervisning siden 16. mars, men de yngste elevene ser nok fram til vanlige skoledager igjen.

Alle elever bør møte på skolen. Et unntak er elever og familier i risikogrupper. Fravær fra skole må avklares med egen fastlege. 

Skolene bruker nå tid på å planlegge åpningen. Smittevernrutiner, tilpasset undervisning og opplegg for mye uteskole er viktige temaer i planleggingen.

Vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og det kommer en veileder for hvordan vi skal gjennomføre skoledagen.

SFO vil samarbeide med skolen om rutiner og grupper. Det blir ikke matservering på SFO fra 27. april, ta med matpakke.

Skoleskyssen vil gå som normalt.

Det kommer mer detaljert informasjon fra Larvik kommune på skolens nettsider noen dager før skolen åpner.

Til toppen